Läromedel i Elektromekanik

Övningspaketet täcker flera delar av den nationella kursen Elektromekanik ELRELK0.

Läromedlet består av en materialsats och en manual. Eleven får tillverka en ljudstyrd ljusstapel av materialsatsen med stöd av manualens omfattande beskrivningar, förklaringar och illustrationer.

Genom att utföra momenten och gå igenom beskrivningarna får eleven praktisk erfarenhet av att handha verktyg och komponenter och får tillgodogöra sig teoretiska kunskaper.

Eleven får på ett lättillgängligt sätt insikt i ritningsläsning, mekanisk mätning och många moment inom enklare verkstadsarbete.

Materialsatsen

I materialsatsen ingår all plåt och profil som behövs för bockning, håltagning och gängning. Material för skruvförband och blidnitning ingår också liksom några exempel på crimp-kontakter och annat.

Manualen

Utvärdera

Använder du inte redan vårt material i undervisningen, men är nyfiken på det, så kan du beställa ett lärarexemplar mot fraktkostnad. Vill du titta närmare på manualen så kan du beställa ett referensexemplar till din skola via vårt kontaktformulär.

Beställ Utvärdera